F.A.Q. tungkol sa ELDORADO

Mga Tuntunin at Kahulugan:

 • Mga algoritmo ng magkapatid na Mavrodi — Sergey at Viacheslav. Mga natatanging napatunayang mga pormulang matematika na tumutulong sa sinuman na gumawa ng tuloy-tuloy na kita habang tumutulong sa iba. Basahin ang higit pa tungkol sa liham ni Viacheslav Mavrodi sa https://tl.eld.club/mail.html. Batay sa aming karanasan, napaghusay namin ang mga algoritmong ito at nakabuo ng kakaibang Mutual Aid System.
 • Grupo ng mga dating interesado sa MMM. Mga taong nagsagawa ng aktibong bahagi sa pag-unlad at pagsulong ng Komunidad ng MMM. Mga Programmer, tagapagturo, disenyador, marketer, copy-writer, atbp.
 • System. Ang ELDORADO Club. Ang buong mekanismong pang-operasyon sa isahang salita.
 • Donasyon. “Kontribusyon”, kahawig sa pagbibigay ng tulong ng MMM.
 • Adres ng donasyon. Kakaibang adres na ibinigay sa isang miyembro upang magdonasyon. Ang lahat ng paglilipat sa adres na ito ay ituturing na donasyon ng miyembrong ito. Ayon dito, mababayaran lamang ang reward sa miyembro na may adres ng donasyon.
 • Lider. Isang miyembro na may team na aktibong nagpapasok ng mga bagong miyembro at tinutulungan silang magdonasyon. Bilang alituntunin, ang lider ay napakaraming referral at lumalawak na istruktura. Sinuman ay maaaring maging isang lider.
 • Garantisadong refund. Kapag ni-restart ang sistema, awtomatiko mong makukuha ang refund na 80% ng halagang magagamit sa iyong Personal Account (halaga ng donasyon + mga kita + mga bonus).
 • Yugtong Nimonik o Mnemonic phrase. Ang sekretong yugto na tumitiyak sa pag-access sa cryptocurrency address.
 • "Cold" wallet. Ang cryptocurrency wallet na hindi maha-hack dahil hindi ito pwedeng i-access sa Internet.
 • Ang ELD ay ang kondisyonal na yunit ng currency ng ELDORADO na ginagamit sa pagtala ng mga donasyon. Ang presyo ng ELD ay lumalago ng +0.00485917% bawat 8 na minuto. (1% bawat araw, 30% bawat buwan). Maaari mong ipagpalit ang ELD para sa cryptocurrency sa anumang panahon gamit ang kasalukuyang rate ng palitan,

1. Ano ang ELDORADO at sino ang lumikha nito?

Isa itong Global Mutual Aid Club. Ito ay isang bagong henerasyon ng MMM.

Ang ELDORADO system ay gumagamit ng kakaibang matematikang algoritmo na binuo ng magkapatid na Mavrodi — sina Sergey at Viacheslav. Ito ay batay sa boluntaryong mga donasyon. Ito ang nilikha ng grupo ng daming mga interesado sa MMM. Pinaghusay ng grupong ito ang ELDORADO at bumuo ng kakaibang Mutual Aid System.

Ang mga algoritmo ng magkapatid na Mavrodi ay inilathala sa aming website: https://tl.eld.club/mail.html at makukuha sa 3 wika— Ruso (orihinal), Ingles at Chinese (mga pagsasalin).

Noong Hunyo 4, ipinahayag ng kapatid ni Sergey Mavrodi, na si Viacheslav, ang mga algoritmong ito sa kanyang mga page ng Twitter at Facebook.

Noong Hunyo 5, ang aming team — ang grupo ng mga interesado na malapit na nakipagtulungan kay Sergey Mavrodi — ay nagpasyang suriin kung gumana ito. Noong Hunyo 7, nakagawa kami ng unang demo na nagpatunay sa pagiging tunay ng lahat ng mga algoritmo. Patuloy na pinag-aaralan ng aming team ang isyu nang mas detalyado.

Ganito nabuhay ang proyektong ELDORADO noong Hunyo. Batay ito sa mga algoritmong ito, subalit gumagamit rin ng mga cryptocurrency. Ang proyekto ay inilunsad noong Hunyo 24, 2018 sa pamamagitan lamang ng Bitcoin dahil ito ang karaniwang cryptocurrency na kilala sa buong mundo.

Batay sa aming karanasan, naglunsad kami ng ELDORADO System, bersyon 3.0. Ginagamit nito ang pinahusay na mga algoritmo at pinatatakbo ang sarili nitong blockchain habang umaasa sa SPARTA cryptocurrency na higit na mas mabilis at mas kombenyente kaysa sa Bitcoin.

Ang sistema ay desentralisado. Ang dokumentong nagpapatunay na ito ay ganap na awtomatiko at hindi maha-hack, mananakaw, atbp ay ilalathala sa susunod.

2. Bakit ginawa ang ELDORADO System?

Ang ELDORADO ay binuo ng grupo ng mga dating interesado sa MMM na tapat sa mga ideya ni Mavrodi. Sa pamamagitan ng paglulunsad ng proyektong ito, ipinagpapatuloy namin ang nag-iisang layunin — na magsagawa ng bagong hakbang sa daan patungo sa nagbabagong mundo.

Salamat sa desentralisasyon, matematika at blockchain, ang International Mutual Aid Club ay gagawa ng lahat ng pagsisikap upang magtatag ng patas na daigdig na may bagong pinansiyal na ugnayan batay sa kapwa pagtutulungan.

3. Sino ang Kumokontrol sa System?

Walang sinuman. Ang ELDORADO ay ganap na desentralisadong System. Ito ay awtomatiko, batay sa cryptocurrency code at blockchain, na walang sangkot na salik ng tao.

Ang pagmamantini sa System ay isinasagawa ng ELDORADO team — dating mga aktibistang MMM. Ano pagkakaiba sa pagitan ng kontrol at pagmamantini? Halimbawa, maaari kaming gumawa ng mga pagbabago sa website, subalit wala kaming access sa mga pribadong susi at pondo ng mga miyembro— ang mga pondo ay nakaimbak sa “moneybox-account”.

Gumagamit kami ng teknolohiyang cold wallet, at mga server na ginagamit para magsagawa ng mga payout, na hindi maaaring ma-access sa Internet. Bilang karagdagan, inihahanda namin ang ganap na desentralisadong “bangko”.

4. Bakit hindi ka gumamit ng mga login at password, hindi tulad ng ibang mga website?

Una, isinasagawa ito upang protektahan ang mga user mula sa mga pag-atake upang walang sinuman ang makapagnakaw ng mga password o magdulot ng anumang pinsala.

Pangalawa, ito ay kahilingan ng GDPR (General Data Protection Regulation — https://gdpr-info.eu/)

Kaya gumagamit kami ng pagpapagana sa mensaheng may pirma o message signature functionality upang patunayan ang pagmamay-ari ng wallet.

5. Ligtas ba na maging isang miyembro? Maha-hack ba ang System o “mananakaw” ang wallet?

Ito ay ligtas. Ang System ay batay sa sarili nitong blockchain na hindi maaaring gayahin o i-hack. Ang lahat ng iyong pagbabayad ay awtomatiko at batay sa matematikang mga algoritmo, na walang sangkot na salik ng tao.

Ang System ang gumagamit ng teknolohiyang “cold” wallet. Ang mga Server na ginamit upang gumawa ng mga pagbabayad ay hindi maaaring i-access sa Internet at kung gayon, ay protektado laban sa mga pag-atake.

Bilang karagdagan, ang ELDORADO ay walang pamamaraan ng pagrerehistro sa simulain — kaya walang mga Personal Account password ang mananakaw.

6. Maaari bang magsara ang ELDORADO, katulad ng dating mga proyekto ng МММ?

Hindi. Noon, kinailangang harapin ng MMM ang mga balakid sa daan nito patungo sa nagbabagong mundo. Ang MMM-2011 ay nagsara matapos arestuhin ang lider na si Sergey Mavrodi, at ang MMM Global ay magsara matapos ang kanyang pagkamatay.

Natuto kami mula sa MMM-94, MMM-2011 at MMM Global — nagsama-sama kami para sa ikabubuti at tinanggal ang lahat ng desbentaha.

 • Gamit ang nangungunang teknolohiyang Blockchain, ang matematikang algoritmo na binuo ng magkapatid na Mavrodi at ng sarili naming mga kakaibang ideya, nakabuo kami ng bagong antas ng System.
 • Sa ELDORADO, hindi mananakaw ang pondo.
 • Hindi maha-hack ang system.
 • Ito ay isang desentralisadong System na hindi kontrolado ng sinuman at hindi umaasa sa sinuman; makapagpapatuloy ito sa pagpapakbo nang sarili nito, nang walang nag-uutos.

Sa pagsasaalang-alang sa mga salik sa itaas, talagang hindi magtatapos ang ELDORADO katulad ng MMM.

7. Saan iniimbak ang mga detalye ng miyembro ng ELDORADO? Saan nagmumula ang statistics?

Hindi kami nag-iimbak ng anumang datos. Ang ELDORADO ay batay sa blockchain; kaya, ang lahat ng statistics at mg detalye ng Personal Account ay nagmula sa blockchain. Halimbawa, ang blockchain explorer https://www.blockchain.com/ ay kayang maghatid ng datos sa pamamagitan ng mga block; sa katulad na paraan, ang statistics ng ELDORADO ay pagpipilian lamang ng datos.

Ang System ay ganap na malinaw. Hindi nagtatago ang ELDORADO ng impormasyon o anuman tungkol sa mga user nito. Talagang wala. Ang lahat ng ito ay nakaimbak sa blockchain — ganun lang.

8. Paano ako magiging miyembro ng ELDORADO?

Galugarin ang home page ng aming website — https://tl.eld.club — o ang Office tab — https://tl.eld.club/lk.html.

Para lumikha ng iyong Personal Account (PA) ilagay ang iyong cryptocurrency address at Pindutin ang “Sumali”. Mahalaga! Hindi namin hinihiling sa iyo na ilagay ang nimonikong yugto o mnemonic phrases — ang adres lamang para ipadala ang reward. Sa pamamagitan ng paglalagay ng adres, hindi mo inilalagay sa anumang panganib ang iyong wallet. Sa ngayon, ang iyong address ang iyong login at password para i-access ang iyong PA — paki-save ito.

3. Para magdonasyon, ilipat ang halaga sa cryptocurrency patungo sa Donation Address na ipinahiwatig sa PA. Gamitin ang parehong address para sa higit pang mga donasyon. Ang iyong reward sa paglilipat patungo sa address na ito ay ipinadadala sa wallet na iyong tinukoy (ginamit bilang iyong login).

4. Ipinakikita sa iyong Personal Account ang iyong sariling referral link. Maaari mo itong gamitin para magtatag ng sarili mong istruktura at kumita ng referral at 8- level na leader bonus. Ipadala ito sa mga taong gusto mong imbitahan sa system.

5. Kabilang sa iyong PA ang mga seksyon ng magagamit na impormasyon:

 • Ang iyong leader, lalo na ang isang tao na nag-imbita sa iyo at ang team na iyong kinabibilangan.
 • Ang tab ng “Mga Donasyon” kung saan mo makikita ang lahat ng transaksyong isinumite sa System Address na ipinahiwatig sa iyong PA.
 • Ang tab ng “Mga Bonus” na ipinakikita ang lahat ng iyong mga bonus.
 • Ang tab ng “Mga Payout” na nagpapakita ng lahat ng payout na ipinadala sa iyong address.
 • Ang tab ng “Mga Referral” na nakalista ang iyong mga level 1 referral.
 • Ang tab ng “Mga Stat” na nagpapakita ng lahat ng iyong mga statistics.

Ang Personal Account ay nagpapakita rin ng kasalukuyang presyo at halaga na magagamit para sa withdrawal (ang iyong mga donasyon + mga kita + mga bonus) at natitirang oras hanggang sa mabago ang presyo na nagaganap kada 8 minuto.

9. Anong currency ang maaaring gamitin para magsagawa ng mga donasyon sa ELDORADO? Mayroon bang anumang mga limitasyong inilalapat sa halaga ng donasyon?

Ang SPARTA cryptocurrency. Maaari kang magdonasyon ng anumang halaga sa ELDORADO. Walang mas mataas na limit.

10. Maaari bang magsagawa ng higit sa 1 donasyon?

Oo, maaari kang magdonasyon hangga’t gusto mo — tuwing ikalawang segundo kung nais mo.

11. Maaari bang magdonasyon ng bago ko tanggapin ang kita/bayad para sa nauna?

Oo, pwede kang magdonasyon anumang oras, nang walang kinalaman ang iyong mga dating donasyon.

12. Ano ang magiging tubo at kailan ko ito matatanggap?

Ang donasyon mo ay lalago nang +0.00485917% kada 8 minuto.

Makagagawa ito ng 1%kada araw. O 30% kada buwan.

Pwede mong withdrawhin ang pera mo anumang oras. Para magawa ito, kailangan mong lagdaan ang mensaheng inilalarawan sa ibaba bilang hanay ng mga tagubilin.

13. Saan ipadadala ang pondo o funds ko sa oras ng pagwiwithdraw?

Ang iyong reward ay ililipat sa cryptocurrency address na binanggit mo sa form ng “SUMALI”. Gamitin mo ang parehong address para mag-login sa iyong Personal Account (Office).

14. Mayroon ba kayong referral program? Kung mayroon, ano ang mga kondisyon? At ano ba talaga ang ibig sabihin ng “bagong pera”?

Oo, naman. Kapag nagpasok ka ng bagong miyembro, tatanggap ka ng +5% referral bonus ng halaga ng bawat donasyon sa pamamagitan ng miyembrong ito.

Halimbawa:

 • Nag-imbita ka ng bagong miyembro na nagdonasyon ng $1,000 —agad kang makakatanggap ng +5% bonus.
 • Tandaan, gayunman, ang bonus ay ibibigay LAMANG para sa “bagong pera”.
 • Ang bagong pera ay ang BAGONG mga donasyon, kaysa sa mga donasyon ng mga kita.

Halimbawa:

 • Nag-imbita ka ng bagong miyembro na nagdonasyon ng $1,000 — tumanggap ka ng $50.
 • Kung, gayunman, ang bagong miyembrong ito ay nagwithdraw ng $1,500 at nagdonasyon muli ng $1,000, wala kang makukuhang bonus.

Isinasaaktibo ang mga bonus sa referral sa kondisyon na iyong naibigay ang isang minimum na $88.

15. Saan ko mahahanap ang aking referral link at paano ko ipapasok ang bagong miyembro?

Ang iyong referral link ay ipinakikita agad sa iyong Personal Account, sa ibaba ng address.

Kopyahin at ipadala ang mga iyon na nais mong imbitahan. Ang bawat user na pipindot sa iyong referral link para sumali sa System ay awtomatikong magiging referral mo. Tatanggap ka ng mga bonus para sa bawat mga referral mo.

16. Maaari ba akong gumawa ng mga istruktura at kumita ng malalim na mga multi-level leader bonus katulad ng MMM?

Oo! Sa tuwing magpapasok ng mga bagong miyembro ang iyong mga referral, kikita ka rin ng mga bonus!

Halimbawa, inimbitahan mo ang iyong kaibigan na si Ivan sa System, at naging referral mo siya. Inimbitahan ni Ivan si Leonid na naging Level 2 referral mo. Kapag inimbitahan ni Leonid si Peter, ang huli ay magiging Level 3 referral mo, atbp.

Ang System ay nagpapahintulot para sa 8 level! Ang mga bonus ay naa-activate kapag natugunan ang dalawang kondisyon:

 • Kapag nakagawa ka nang kahit isang donasyon man lamang.
 • Kapag nakagawa ka nang kahit isang donasyon man lamang.
Mga Bonus Porsyento Mga Kundisyon
Antas 1, ref. bonus 5% Personal na donasyon na nagsisimula sa $88
Antas 2 3% Personal na donasyon na nagsisimula sa $888
Antas 3 1% Personal na donasyon na nagsisimula sa $1,888
Antas 4 0.5% Personal na donasyon na nagsisimula sa $2,888
Antas 5 0.3% Personal na donasyon na nagsisimula sa $3,888
Antas 6 0.1% Personal na donasyon na nagsisimula sa $4,888
Antas 7 0.05% Personal na donasyon na nagsisimula sa $5,888
Antas 8 0.05% Personal na donasyon na nagsisimula sa $6,888

Kabuuang nakalaan para sa mga bonus: 10%

17. Paano ko ma-a-access ang aking Personal Account (Office)?

 • Galugarin ang https://tl.eld.club/lk.html
 • Piliin ang cryptocurrency.
 • Ilagay ang iyong cryptocurrency address at pindutin ang “Sumali”.

18. Gaano karaming kumpirmasyon ang kailagan ng transaksyon ko para tumanggap?

3 na kumpirmasyon sa SPARTA network.

19. Paano kung may mangyaring masama? Magkakaroon ba ng restart ang System? Garantisado ba ang refund?

Kapag may nangyaring masama, ang restart ay iaanunsiyo at ang sistema ay ilulunsad muli. Ang bawat miyembro ay tatanggap ng 80% na refund ng halagang magagamit sa kanilang Personal na Account (halaga ng donasyon + mga kita + mga bonus).

20. Maaari ba akong magwithdraw ng mga tubo lamang habang iniiwan ang donasyon sa System?

Oo, walang problema.

Galugarin lamang ang seksyon ng “Withdrawal” at withdrawhin ang kinakailangang halaga. Ang natitirang halaga ay tutubo.

21. Paano ko pipirmahan ang mensahe para magwithdraw ng pera? Bakit kailangan kong gawin ito?

Kailangan mong pirmahan ang mensahe upang patunayan na talagang pagmamay-ari mo ang address. Madali ito at maaaring isagawa sa ilang pindot lamang ng mouse sa iyong cryptocurrency wallet. Ang mga hakbang na ito ay nagpoprotekta sa iyo mula sa hindi awtorisadong pag-access sa iyong settings at mula sa pangha-hack. Dahil walang mga password na nakatago saanman, hindi sila makakapagnakaw. Sa katunayan, ang iyong cryptocurrency address ay ang iyong password.

Madali kang makakapirma ng mensahe sa SPARTA web-wallet, sa SIGEN.pro web-platform.

Para sa impormasyon kung paano mo ito magagawa, tingnan ang mga detalye sa ibaba.

22. Paano ako makalilikha ng SPARTA wallet at pipirma ng mensahe?

Para gumawa ng wallet:

 • Galugarin ang SPARTA website: https://wallet.sparta.top/
 • Pindutin ang “Gumawa ng wallet”.
 • Piliin ang mahirap (haba) ng mnemonic code (halimbawa, isang 128-bit code) at pindutin ang “Generate” button. Mas marami kang piniling bit, magiging mas mahaba ang parirala.
 • Kopyahin at gumawa ng parirala sa ligtas at tiyak na lugar. Sauluhin ang parirala at isulat ito.
 • Pindutin ang pindutan upang kumpirmahin na na-save mo na ang parirala, at dadalhin ka sa iyong wallet.
 • Ang pariralang ito ay magiging login at password mo na. Gamitin ito upang i-access ang wallet.

Upang lagdaan ang mensahe:

 • Mag-login sa wallet: https://wallet.sparta.top/ at Pindutin ang pindutan na “Pirmahan/tsekan ang mensahe”.
 • Piliin ang mensaheng pipirmahan. Makikitam o ito sa iyong ELDORADO account, sa withdrawal tab.
 • Pindutin ang “Pirmahan”. Kopyahin ang mensaheng ginawa ng System at gamitin ito para withdrawhin ang pera sa ELDORADO.

23. Paano ako magrerehistro sa SIGEN.pro at pipirma sa mensahe?

Ang SIGEN.pro ay isang kombenyenteng web-platform na gumaganang mabuti sa mga PC at mobile device. Hindi mo kailangang magdownload ng anuman, sauluhin ang seed phrase. Mayroon ka ng login at password, dalawang salik na pagpapatunay at support desk. Ang platform ay makukuha sa 11 wika.

Upang magrehistro:

 • Galugarin ang SIGEN.pro website.
 • Pindutin ang “Pagrerehistro” sa itaas na kanang bahagi.
 • Ilagay ang iyong e-mail at password. Para sa mga seguridad na kadahilanan, ang iyong password ay dapat na 8 karakter ang haba, kabilang ang malaki at maliit na titik, may isang numero at isang espesyal na karakter.
 • Basahin ang Kasunduan ng User, piliin ang “Sumasang-ayon ako” at Pindutin ang “Sunod”.
 • Ang code ng kumpirmasyon ay ipadadala sa iyong e-mail. Tingnan ang iyong e-mail, kopyahin ang code at ipasok ito sa form sa web-site.
 • Pindutin ang “Kumpirmahin”.

Upang lagdaan ang mensahe:

 • Pindutin ang wallet icon sa itaas na kanang bahagi kung saan makikita ang “Lamnang muli ang iyong balanse”.
 • Pindutin ang “Magdeposito/magwithdraw” katabi ng SPARTA cryptocurrency.
 • Gamitin ang address para magdonasyon sa system at tumanggap ng mga payout (gamitin ito para ilagay ang iyong Personal Account sa ELDORADO). Tiyakin na naka-save ito para sa mga pagla-login sa System sa susunod.
 • Pindutin ang pen address katabi ng address.
 • Ilagay ang mensahe at pindutin ang “Pirmahan”.

Congratulations! Napirmahan mo na ang mensahe; kopyahin ngayon ang pirma at gamitin ito sa pagwi-withdraw ng pera.

24. Saan ko makikita ang aking statistics?

Makukuha ito sa iyong Personal Account (Office) sa tab ng “Stats”.

25. Saan ko makukuha ang cryptocurrency para magdonasyon?

Pwede kang bumili/magbenta ng cryptocurrency:

 • sa SPARTA website sa pamamagitan ng embedded exchanger bilang kapalit ng ibang mga crpytocurrency https://sparta.top/.
 • sa SIGEN.pro exchange bilang kapalit ng ibang mga crpytocurrency.
 • sa SIGEN.pro exchange bilang kapalit para sa mga fiat currency mula sa buong mundo sa pamamagitan ng P2P platform.

26. Gaano katagal ang ipinaghihintay ko para sa kumpirmasyon ng transaksyon sa SPARTA network?

Karaniwan, ang kumpirmasyon ay tumatagal ng 1 minuto.

27. Sino ang aking tatawagan sakaling may higit pang mga katanungan?

Tawagan ang iyong leader (lalo na ang user na nag-imbita sa iyo sa System) para sa lahat ng higit pang mga katanungan.

Maaari ka ring magpadala ng mga katanungan sa aming chat — makikita mo ang kaugnay na mga pindutan sa kanang panel ng website — pindutin lamang ang mga pindutang ito.

Mag-subscribe sa aming Telegram channel upang makatanggap agad ng mga balita sa proyekto — https://t.me/eldclubru Channel ng Telegrama

Sumali sa aming grupo ng Telegram upang makipag-usap sa ibang mga user sa Russian — https://t.me/eldclubchatru Pangkat ng Telegrama

Sumali sa aming Skype chat upang makipag-usap sa ibang mga user sa Russian — https://join.skype.com/fngVNLe7AhCh Skype chat

28. Maari ko bang palitan ang cryptocurrency address na ginamit para sa mga donasyon? Maaari ko bang palitan ang leader?

Sa kasawiang palad ay hindi. Dahil ang system ay batay sa teknolohiyang blockchain, hindi mo mapapalitan ang ilang bagay na nangyari na. Makapagdadagdag ka lamang ng bagong datos.

29. Saan iniimbak ng System ang mga pondo ng mga miyembro para sa mga payout?

Ang lahat ng donasyong isinagawa patungo sa kakaibang mga address ay pinagsama-sama at inilipat sa System moneybox-account.

Maaari mong tingnang muli ang lahat ng donasyon at ang kabuuang balanse dito:https://blockchain.sparta.top/#/address/SPA13M4ezSHAEVG8v6rdH

30. Bakit gumagamit ang System ng SPARTA cryptocurrency?

Simple lang. Ang SPARTA ay may website na pang-edukasyon, ang embedded exchanger para sa mga transaksyon ng pagbili/pagbebenta at madaling gamiting wallet na nangangailangan ng paggana. Ang simpleng blockchain explorer ay magagamit din, na may statistics na ipinakikita sa tamang oras. Ang proyekto ay magagamit sa 20 wika sa mundo.

Ito ay mabilis. Ang SPARTA blockchain ay nagpapahintulot ng halos madaliang transaksyon at para sa mabilis na pangangalap ng kita.

Ito ay maaasahan. Ang SPARTA blockchain ay nagpapahintulot sa iyo na itigil na ang pag-aalala tungkol sa potensyal na mga pag-atake sa network.

Ang aming mga layunin ay makakatulad! Ang SPARTA, katulad ng ELDORADO ay nagsisikap na magtatag ng bago at patas na Sistemang pinansiyal. Magkatuwang nating babaguhin ang mundo!